GIỚI THIỆU VÀ CHÀO MỪNG

Kính Chào Quý Mục Sư, Con Dân Chúa, và Thân Hữu.

Kính thưa quý vị.

Chúng tôi gửi đến quý vị lời chào chân tình trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ và kính chúc quý vị những giây phút thỏa lòng khi truy cập trang web này.

Qua trang web này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những CDs và DVDs do Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH MỖI NGÀY (14/2/2016)

Ngày 14/2/2016 Quyền Tể Trị của Chúa trong Thiên Nhiên

Thi-thiên 135:5-7

“Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu” (câu 5, 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì trong câu 5 khi đại từ “tôi” chuyển sang “chúng tôi”? Tiếp theo đó, tác giả chúc tụng Đức Chúa Trời về những điều gì? Tác giả nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào khi nhìn vào thiên nhiên? Noi gương tác giả, chúng ta phải chúc tụng Chúa về những điều gì và khi nào? Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH MỖI NGÀY (13/2/2016)

Ngày 13/2/2016 Bài Học Tha Thứ từ Ông Gióp

Gióp 42:1-10

“Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước” (Gióp 42:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Gióp ra sao khi ông gặp Chúa? Chúa đã phán gì với ông Ê-li-pha? Các yếu tố quan trọng nào cần có để được tha thứ? Sự cầu thay của ông Gióp cho các bạn bày tỏ điều gì? Chúa muốn bạn làm gì khi một người phạm lỗi với bạn? Xem Tiếp →