GIỚI THIỆU VÀ CHÀO MỪNG

Kính Chào Quý Mục Sư, Con Dân Chúa, và Thân Hữu.

Kính thưa quý vị.

Chúng tôi gửi đến quý vị lời chào chân tình trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ và kính chúc quý vị những giây phút thỏa lòng khi truy cập trang web này.

Qua trang web này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những CDs và DVDs do Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Xem Tiếp →

Video

SỐNG VỚI THÁNH KINH ENGLISH & VIETNAMESE

Flowing Peace

Peace I leave with you; my peace I give you. John 14:27

“I’m not surprised you lead retreats,” said an acquaintance in my exercise class. “You have a good aura.” I was jolted but pleased by her comment, because I realized that what she saw as an “aura” in me, I understood to be the peace of Christ. As we follow Jesus, He gives us the peace that transcends understanding (Phil. 4:7) and radiates from within—though we may not even be aware of it. Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH MỖI NGÀY

Ngày 27/5/2016 Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng

A-ghê 1:7-15

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng lời Chúa thì Ngài hứa với họ điều gì? Khi Chúa ở cùng dân chúng thì Ngài làm điều gì cho họ? Việc Chúa làm cho dân chúng đem đến kết quả ra sao? Bài học này giúp gì cho mỗi chúng ta và cho Hội Thánh Chúa? Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH

Thiên Chúa & Sự Sống

Một đề tài gây nhiều tranh luận trong những ngày gần đây là vấn đề sử dụng phôi tế bào trong các công cuộc nghiên cứu y học. Khoa học tiến bộ thì người ta phải đối diện với những vấn đề mà trước kia không bao giờ phải đặt ra. Ngày nay người ta nói đến vấn đề đạo đức liên quan đến sinh học, đến phôi tế bào, đến sao chép sinh học. Tất cả những vấn đề nầy được đặt ra vì hai lý do duy nhất đó là sự thực hữu của sự sống và sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa. Xem Tiếp →

NGHE BÀI GIẢNG HẰNG NGÀY

CON-NGUOI-MOI

Bắt-Chước

CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM –

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Tiếp tục những câu chuyện Phúc Âm trong Mùa Chay, hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện nầy đã được Chúa Giê-xu truyền lệnh rằng, bất kỳ nơi nào Phúc Âm của Chúa được truyền rao thì câu chuyện nầy cũng phải được nhắc lại để nhớ đến nhân vật trong câu chuyện. Câu chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Mác như sau: Xem Tiếp →

BÀI VIẾT CHO NỀM TIN

Đọc lời Chúa Giăng 10 . 31-42

Kính thưa quí ông bà và anh chị em thân mến

Kính mời quí vị cùng học sách Tin lành Giăng để bồi dưỡng tâm linh, để hiểu thêm về cuộc đời trên đất của Chúa Cứu Thế Jesus và sứ mạng cứu chuộc của Ngài, hầu để thêm sự vui mừng và lòng tin cậy trong cuộc đời theo dấu chân Ngài. Xem Tiếp →