GIỚI THIỆU VÀ CHÀO MỪNG

Kính Chào Quý Mục Sư, Con Dân Chúa, và Thân Hữu.

Kính thưa quý vị.

Chúng tôi gửi đến quý vị lời chào chân tình trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ và kính chúc quý vị những giây phút thỏa lòng khi truy cập trang web này.

Qua trang web này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những CDs và DVDs do Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Xem Tiếp →

Video

Verse of the Day

Verse of the Day

for Thursday September 29th, 2016 [ Previous Devotionals ]

Thoughts on Today’s Verse…

When Moses confronted Pharaoh and was met only by the hardness of Pharaoh’s heart, God sent the plagues. Why? Because God wanted Pharaoh to know that Israel’s God wasn’t just another god, but that the LORD was the Only True and Living God. The nations, the seasons, and the earth are his. All people must come to revere his name and receive his grace.

My Prayer…

God of all the universe and of all that I can imagine, experience, or see, I praise you and proclaim you to be God indeed. In Jesus’ name I praise you. Amen.

The Thoughts and Prayer on Today’s Verse are written by Phil Ware. You can email questions or comments to phil@verseoftheday.com.

Today’s Verse Illustrated

Inspirational illustration of Exodus 9:29

Video

SỐNG VỚI THÁNH KINH ENGLISH & VIETNAMESE by ODB

Within a Stone’s Throw

Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. John 8:7

As a group of religious leaders herded an adulterous woman toward Jesus, they couldn’t know they were carrying her within a stone’s throw of grace. Their hope was to discredit Him. If He told them to let the woman go, they could claim He was breaking Mosaic law. But if He condemned her to death, the crowds following Him would have dismissed His words of mercy and grace.

Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH MỖI NGÀY Văn Phẩm Nguồn Sống

 Ngày 29/9/2016

Phúc Âm Đến Châu Âu

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-15

“Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch cho chuyến truyền giáo lần thứ hai như thế nào (xem thêm Công-vụ các Sứ-đồ 15:36)? Chúa Thánh Linh đã tể trị chuyến đi này ra sao? Bạn học được gì qua việc lên kế hoạch, thực hiện và đáp ứng với Chúa Thánh Linh của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Xem Tiếp →

SỐNG VỚI THÁNH KINH

Tính Giận Dữ

Trong hai tuần vừa qua, chúng tôi gởi đến quý vị những lời dạy của Chúa Giê-xu về hạnh phúc thật và về muối và ánh sáng. Những lời dạy nầy cho thấy đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian. Đây là phần đầu của một bài thuyết giảng dài của Chúa Giê-xu thường được gọi là Bài Giảng Trên Núi vì Chúa Giê-xu đã trình bày những lời nầy tại một vùng đồi núi gần biển hồ Ga-li-lê. Cũng giống như luật lệ của Thiên Chúa ngày xưa được ban bố từ núi thánh trong sa mạc Si-nai, Phúc Âm của Chúa Giê-xu là điều răn cho chúng ta hôm nay cũng được công bố từ trên núi. Sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giê-xu nói đến sự công chính hay tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào sáu trường hợp của đời sống con người hôm nay. Chúng tôi mời quý vị theo dõi trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay và trong những tuần đến. Xem Tiếp →

CÓ SỰ SỐNG VĨNH CỬU KHÔNG?© Copyright 2002-2016 Got Questions Ministries – All Rights Reserved.

 


 

Câu hỏi: Có sự sống vĩnh cửu không?

Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23). Chúng ta tất cả đã làm những điều không hài lòng cho Thượng Đế, những điều này làm chúng ta xứng đáng với hình phạt. Bởi vì tất cả tội của chúng ta chủ yếu là chống với Đấng Thượng Đế vĩnh cửu, chỉ một án phạt đời đời là đủ. “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê Xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” (Rô Ma 6:23) Xem Tiếp →

BÀI VIẾT CHO NỀM TIN

 

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 TRONG HÔN NHÂN
 
PHẦN GIỚI THIỆU
 
Phần 1 của quyển sách này rất quan trọng. Chúng ta cần phải giải quyết mối liên hệ của chúng ta với Chúa để có thể trở nên mạnh mẽ trong Đấng Christ và trở thành “một người giúp đỡ thích hợp”. Vai trò của người phụ nữ trong mọi bình diện của cuộc sống đều có liên quan đến các mối quan hệ. Cách thức chúng ta duy trì các mối quan hệ chính là lời làm chứng sống động nhất của chúng ta.
 
Là người phụ nữ Cơ Đốc chúng ta cũng cần đánh giá lại vai trò củ
a chúng ta trong gia
đình bởi vì nền tảng gia đình đang bị tấn công ác liệt. Đang có khuynh hướng xem thường hôn nhân gia đình trong thế giới ngày nay và thế hệ trẻ đang đặt câu hỏi: “Tại sao cần phải lập gia đình ?”. Các quốc gia đang phải lập ra những luật lệ mới để giải quyết tình trạng sống chung ngoài hôn thú đang trở nên rất phổ biến. Những người trẻ hôm nay đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi vì hôn nhân có vẻ như rất dễ đổ vỡ. Tình yêu thương, lòng tin cậy và sự cam kết hứa nguyện đều có thể bị gạt qua một bên để nhường chỗ cho những lợi ích riêng tư.
 
Sự ích kỷ, “tấm lòng cứng cỏi” của thế gian đã ảnh hưởng đến hôn nhân và gia đình Cơ Đốc. Những nguyên tắc của Kinh thánh không còn nữa. Ngày nay người ta rất dễ quyết định ly dị hoặc ly thân. Trước đây những điều này chỉ phổ biến ở các nước phương Tây nhưng ngày nay nó đã bắt đầu trở nên trầm trọng đối với những người trẻ tại các quốc gia đang phát triển.
 
Điều đáng buồn là các gia đình Cơ Đốc và ngay cả gia đình của những vị lãnh đạo
H
ội thánh cũng có nhiều vấn đề. Chúng ta đã thất bại trong việc làm chứng về điều này cho thế gian. Vì thế, là những người phụ nữ Cơ Đốc, chúng ta cần phải xác định lại vị trí của mình trong hôn nhân gia đình.
 
Mục đích của hôn nhân là gì ? Chúng ta cần phải
 
suy nghĩ về điều đó, ghi chép lại và sẵn sàng đem ra thực hiện như một công tác phục vụ Chúa và như một lời làm chứng sống động về Ngài cho thế gian. Đây chính là mục tiêu mà những người phụ nữ Cơ Đốc  phải nhắm đến.
CON TIEP………..