GIỚI THIỆU VÀ CHÀO MỪNG

Kính Chào Quý Mục Sư, Con Dân Chúa, và Thân Hữu.

Kính thưa quý vị.

Chúng tôi gửi đến quý vị lời chào chân tình trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ và kính chúc quý vị những giây phút thỏa lòng khi truy cập trang web này.

Qua trang web này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những CDs và DVDs do Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành.

Xem Tiếp →

GÂY QUỸ CHO HỘI THÁNH – FUND RAISING

Click on the logo above… Raise Fund for our Church – Vietnamese Gospel Baptist Church – Jersey City

GÂY QUỸ CHO HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT JERSEY CITY

QUÝ VỊ MUỐN DÂNG HIẾN GIÚP HỘI THÁNH, XIN BẤM VÀO HÌNH (gofundme trên)

or vào https://www.gofundme.com/r572tzx4

CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN

CHÚA BAN PHƯỚC

GOD BLESSED!

 

SỐNG VỚI KINH THÁNH MỖI NGÀY

 Ngày 23/11/2015 Một Người Trung Tín Bị Hành Hình

Công-vụ Các Sứ-đồ 7:54- 8:2

“Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (câu 59-60).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đã đối diện với sự hành hình như thế nào? Chúa đã can thiệp thế nào trong lúc môn đệ trung tín của Ngài chịu tử nạn? Sự tử đạo của ông Ê-tiên có ý nghĩa ra sao trong niềm tin những người chứng kiến thời ấy, những thế hệ tiếp theo và chính bạn ngày nay? Xem Tiếp →